วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สิ่งได้จากวิชาภาษาไทย


การเรียนวิชาภาษาไทยเป็นการทบทวนความรู้ของคุณครู โดยเฉพาะการใช้ทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง และใช้ภาษาไทยอยู่ทุกวัน แต่การใช้ภาษาไทยนั้น อาจจะใช้ถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง ดังนั้นจึงสมควรมีการเรียนภาษาไทยมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: