วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู


การเรียนวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือทางอิเล็กโทรนิค เข้ามาช่วยในการศึกษา และทำให้การศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า น้อยที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: